[η αγάπη σκόνη και τ’ όνειρο καπνός: Λένιν προς Στάλιν: εξοντώστε τους!

06/04/2020 § Σχολιάστε

46.

 

Δεν θα πέθαινα ποτέ για τις ιδέες μου, γιατί μπορεί να έκανα λάθος.
Bertrand Russell

Τα ιδεώδη που κάποτε ανιδιοτελώς, για χρόνια στρατεύτηκα
Στράτος Φουντούλης

16.02.1922

Σύντροφε Στάλιν !
Αναφορικά με το ζήτημα της απέλασης από τη Ρωσίας των μενσεβίκων, των λαϊκών σοσιαλιστών, των καντέτων και των ομοίων τους, θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι αυτή η επιχείρηση είχε ξεκινήσει πριν την άδεια μου και δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα.

Έχουν «ξεριζωθεί» αποφασιστικά όλοι οι λαϊκοί σοσιαλιστές; Ο Πεσεχόνοφ, Μιακότιν, Γόρνφελτ; Πετριστσέφ και άλλοι. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όλοι να απελαθούν. Είναι χειρότεροι από οποιονδήποτε Εσέρο, γιατί είναι πολύ πιο έξυπνοι.

Το ίδιο και ο Α.Ν. Ποτρέσοφ, Ιζγκόεγιε και όλοι οι συνεργάτες του περιοδικού «Εκονομίστ» (Ο Οζέροφ και πολλοί άλλοι). Οι μενσεβίκοι:  Ροζάνοφ (πονηρός γιατρός), Βιγντόρτσικ (Ο Μιγκούλο και άλλοι παρόμοιοι), η Λιουμπόβ Νικολάγιεβνα Ράντσενκο και η νεαρή της κόρη (κακεντρεχείς εχθροί του μπολσεβικισμού)· ο Ν. Α. Ροζκόφ (θα πρέπει να απελαθεί, είναι αμετανόητος)· ο Σ. Λ. Φράνκ (συγγραφέας της «Μεθοδολογίας). Η επιτροπή για την παρακολούθηση του Μάντσεφ, Μέσσινγκ και άλλα, θα πρέπει να καταρτίσει καταλόγους, και θα πρέπει μερικές εκατοντάδες τέτοιων κυρίων να τους απελάσει ανελέητα. Θα καθαρίσουμε την Ρωσία για πολύ.

Αναφορικά με τον Λέζνιεφ (πρώην «Ημέρα») θα πρέπει να σκεφτούμε καλά αν θα πρέπει να τον απελάσουμε ή όχι; Θα είναι πάντα ύπουλος, απ’ όσο μπορώ να κρίνω διαβάζοντας τα άρθρα του.

Ο Οζέροφ, όπως και όλοι οι συνεργάτες του «Εκονομίστ», – είναι εχθροί ανελέητοι. Όλους πρέπει να τους πετάξουμε έξω από τη Ρωσία.

Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό αμέσως. Προς το τέλος της δίκης των Εσέρων, όχι αργότερα. Να συλλάβουμε μερικές εκατοντάδες και χωρίς εξηγήσεις να τους πούμε: αναχωρείτε κύριοι!

Όλους τους συγγραφείς του «Οίκου Λογοτεχνών, της «Σκέψης» της Πετρούπολης· Το Χάρκοφ θα πρέπει να το σαρώσουμε, δεν το γνωρίζουμε καλά, είναι όμως για μας «εξωτερικό». Θα πρέπει να το εκκαθαρίσουμε γρήγορα, όχι αργότερα από το τέλος της δίκης των Εσέρων.

Να δώσετε μεγάλη προσοχή στους λογοτέχνες της Πετρούπολης (οι διευθύνσεις βρίσκονται στο «Νόβιαγια ρούσκαγια κνίγκα», Νο 4, 1922, σελ 37) και στον κατάλογο των ιδιωτικών εκδοτικών οίκων (σελ 29).

Με κομμουνιστικούς χαιρετισμούς
Λένιν

__________
Φυλάσσεται στα Κρατικά Αρχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Τμήμα 2, Φάκελλος 1338, φύλλο 1, χειρόγραφο.

Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα «Κοσμομόλσκαγια Πράβντα, 12 Φεβρουαρίου 1992 και στη συνέχεια στο βιβλίο «Β. Ι. Λένιν, Άγνωστα ντοκουμέντα, 1891 – 1922» Μόσχα, 1999, σελ 544 – 545

Μετάφραση από τα ρωσικά ©Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης >>> stepamag.com

*

Διαβάστε όλα [τα όνειρα καπνός]

[Ανώνυμος ο Έλλην: Ελληνική Νομαρχία ·

25/03/2020 § Σχολιάστε

Ελληνική Νομαρχία: ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας
επιλεγμένα αποσπάσματα

Δύο αἴτια εἶναι, ὦ Ἕλληνές μου ἀκριβοί, ὁποὺ μέχρι τῆς σήμερον μᾶς φυλάττουσι δεδεμένους εἰς τὰς ἁλύσους τῆς τυραννίας, εἶναι δὲ τὸ ἀμαθὲς ἱερατεῖον καὶ ἡ ἀπουσία τῶν ἀρίστων συμπολιτῶν. Εἰς τὴν διήγησιν τῆς δευτέρας αἰτίας, εἰς τὴν ὁποίαν συγκαταλέγεται καὶ ἡ κλάσις τῶν εὐεργέτων τῆς Ἑλλάδος, θέλω φανερώσει τὸ χρέος των, ὡς ἔταξα. Τὰ δὲ προλεχθέντα περὶ τῆς ἀρετῆς αὐτῶν χρησιμεύουν ὡς προλογίδιον εἰς τὴν ἐξέτασιν, ἐν ᾗ εἰσέρχομαι τώρα, διὰ νὰ ἀποδείξω, ὅτι δὲν εἶναι οὔτε δειλία, οὔτε ἀστοχασία τῶν Ἑλλήνων, ὁποὺ μέχρι τῆς σήμερον μᾶς φυλάττει ὑπὸ τῆς ὀθωμανικῆς τυραννίας, καὶ νὰ ἀποστομώσω τὰς φθονερὰς καὶ καταλάλους γλώσσας τῶν ἀλλοφύλων.

Ὦ σὺ μιαρὰ Σύνοδος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τί ὁμοιάζεις, ἤθελα νὰ ἠξεύρω ἀπὸ ἐσὲ τώρα ὁποὺ σὲ ἐρωτῶ, εἰς τί, λέγω, ὁμοιάζεις τοὺς ἱεροὺς καὶ θείους ἀποστόλους τοῦ λόγου τῆς σοφίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ἴσως εἰς τὴν ἔνδειαν καὶ ἀφιλοκέρδειαν, ὁποὺ ἐκεῖνοι ἐκήρυττον; Ἀλλ᾿ ἐσὺ εἶσαι γεμάτη ἀπὸ χρήματα, ὁποὺ καθημερινῶς κλέπτεις ἀπὸ τοὺς ταλαιπώρους χριστιανούς. Ἴσως εἰς τὴν ἐγκράτειαν καὶ χαλιναγωγίαν τῶν παθῶν; Ἀλλ᾿ εἰς ποῖον μεγάλον ξεφάντωμα δὲν εὑρίσκεται μέρος ἀπὸ τοὺς συγκλήτους σου, καὶ ποῖος ἀπὸ αὐτοὺς δὲν λατρεύει δύο καὶ τρεῖς ἀρχοντίσσας μὲ ἄκραν ἀναισχυντίαν καὶ σχεδὸν φανερά ;

Σύ, λοιπόν, ὦ Σύνοδος, ἀγκαλὰ καὶ νὰ φέρῃς τοὺς τίτλους τῆς ἁγιωσύνης καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἀρετῆς, οὐχί, οὐχί, ποσῶς δὲν ὁμοιάζεις τὰ ὑποκείμενα, ὁποὺ προσπαθεῖς νὰ παρησιάσῃς. Σὺ εἶσαι μία μάνδρα λύκων, ὁποὺ δὲν ὑπακούεις τὸν ποιμένα σου καὶ κατατρώγεις τὰ ἀθῶα καὶ πολλὰ ἥμερα πρόβατα τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας. Ὡς τοιαύτην λοιπὸν θέλω σὲ νομίσει εἰς τὸν παρόντα μου λόγον, καὶ ἂν ἡ ἀμάθεια τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἀπειρία αὐτῶν ἐφύλαξεν μέχρι τῆς σήμερον εἰς μακαριότητα τὸ ἀνυπόφορον κράτος σου, τὸ φῶς τῆς μαθήσεως καὶ ὁ ἥλιος τῆς ἀληθείας θέλουσι σᾶς ἀποδείξει εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅλων, ὄχι καθὼς προσποιεῖσθε νὰ εἶσθε, ἀλλὰ καθὼς εἶσθε τωόντι.

[προστατέψτε μας από τους Ηλίθ-ιούς ·

15/03/2020 § Σχολιάστε

Ζήτημα Ζωής

Πριν είν’ αργά!

[Asmaa al-Ghoul ·

05/03/2020 § Σχολιάστε

Ζητήματα ελευθερίας

H ©Γεωργία Κανελλοπούλου στο facebook

Η Asmaa al-Ghoul είναι φεμινίστρια στη Γάζα. Άρα, είναι γενναία. Γεννήθηκε το 1982 σε μουσουλμανική οικογένεια και είναι δημοσιογράφος και μπλόγκερ. Έγινε γνωστή από ένα ανοιχτό γράμμα που έγραψε κάποια στιγμή, με τίτλο: «Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε, θείε;». (Οι θείοι της ήταν στη χαμάς στην πρώτη ιντιφάντα.)

Λόγω της κριτικής στάσης της απέναντι στη χαμάς, την έχουν στο παρελθόν φυλακίσει. Το 2009 τη συνέλαβε η θρησκευτική αστυνομία γιατί περπατούσε στην παραλία με ακάλυπτα τα μαλλιά της, και με άντρες φίλους, που δεν ήταν δηλαδή συγγενείς της. Το 2011 την έδειραν σε διαδήλωση, και λίγο μετά τη συνέλαβαν και τη βασάνισαν, μαζί με άλλες δημοσιογράφους. Πλέον, γράφει, έχει γίνει τρομερά σπάνιο να βλέπεις γυναίκες χωρίς κάλυψη, και έχει επιβληθεί το χιτζάμπ στα σχολεία και στα δικαστήρια, η πολυγαμία (των αντρών) έχει αυξηθεί, και έχει απαγορευτεί στις γυναίκες να χορεύουν, από το 2009 και πάμε προς το χειρότερο. Οι γυναίκες δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες ή να κολυμπήσουν μαζί με άντρες ή να κάτσουν σε μοτοποδήλατο. Και ο φόβος μεγαλώνει εφόσον πλέον εκτός από τις δικαστικές ποινές έχει αυξηθεί η βία στο δρόμο κατά των «ανήθικων» γυναικών και οι απειλές από τους ακραίους ισλαμιστές.

Οι πιο πολλοί, όταν ακούνε Γάζα, φέρνουν στο μυαλό τους ισραηλινή βιαιότητα, ενώ όταν ακούνε Χαμάς φέρνουν στο μυαλό τους αντίσταση με κόκκινα γαρύφαλλα στην ισραηλινή βιαιότητα. Ο καθένας βεβαίως μπορεί να φέρνει στο μυαλό του ό,τι θέλει. Πάντως, το βιβλίο της γενναίας Asmaa al-Ghoul (μην το ψάξετε στα ελληνικά, δεν υπάρχει, πάντως ο αγγλικός του τίτλος είναι ‘A Rebel in Gaza: Behind the Lines of the Arab Spring, One Woman’s Story) δίνει μια άλλη πτυχή της κατάστασης, σε όποιον θέλει να τη δει: δείχνει πώς διάολο είναι να ζεις στη Γάζα, δηλαδή σε ένα μονοκομματικό, θρησκευτικό κράτος.

 

Where Am I?

You are currently browsing the ζητήματα ελευθερίας category at αγριμολογος.