Αλλοτινά: «εις την συνεδρίασιν του Συμβουλίου Συνδέσεως Ελλάδος–ΕΟΚ»

04/06/2012 Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αλλοτινά: «εις την συνεδρίασιν του Συμβουλίου Συνδέσεως Ελλάδος–ΕΟΚ»

–          49 χρόνια πρίν…31.V.1963

Επιλογή: Μιχαλης Ν. Κατσιγερας –«Καθημερινή»

Παναγής Παπαληγούρας

«OXI» ΕΟΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Βρυξέλλαι, 30.– Αι έξ χώραι της Κοινής Αγοράς ηρνήθησαν σήμερον να δεχθούν το αίτημα της Ελλάδος ότι δικαιούται να προβάλη «βέτο» εις παραχωρήσεις της ΕΟΚ προς την Τουρκίαν, η οποία εις το μέλλον θα αποτελέση μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Η άρνησις εξεδηλώθη εις την συνεδρίασιν του Συμβουλίου Συνδέσεως Ελλάδος – ΕΟΚ, η οποία ήρχισεν υπό την προεδρίαν του υπουργού Συντονισμού κ. Παναγή Παπαληγούρα (φωτογραφία). Ανεφέρετο εξ ελληνικών πηγών ότι δυνάμει της Συμφωνίας Συνδέσεώς της με την ΕΟΚ η Ελλάς έχει το δικαίωμα να αξιοί όπως οι «Εξ» συμβουλεύωνται αυτήν εφ’ όλων των μέτρων, τα οποία θα ήτο δυνατόν να επηρεάσουν τας οικονομικάς σχέσεις της με την Κοινήν Αγοράν και να θίξουν τα ειδικά πλεονεκτήματα τα οποία παρεχωρήθησαν εις αυτήν υπό της Κοινότητος. Προσετίθετο δε ότι αι εξαγωγαί της Ελλάδος θα διατρέξουν κίνδυνον εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελον παραχωρηθή εις την Τουρκίαν ανάλογοι ευνοϊκοί όροι εκ μέρους των «Εξ». Οι έξ υπουργοί, εν τούτοις, εδέχθησαν να μελετήσουν ελληνικόν αίτημα περί αυξήσεως των ποσοτήτων εξαγωγής οίνων Σάμου, σταφυλών και σταφίδων. Ηρνήθησαν εξ άλλου την παροχήν μεγαλυτέρων ποσών εις τας εξαγωγάς καπνών. […] Κατά πληροφορίας του Γαλλικού Πρακτορείου, ωρισμένοι παρατηρηταί, έχουν την γνώμην ότι η αντίθεσις διά τα ελληνικά καπνά προέρχεται κυρίως εκ μέρους της γερμανικής αντιπροσωπείας, η οποία δεν επιθυμεί την μείωσιν των εισαγωγών αμερικανικών καπνών προς όφελος της Ελλάδος.

.

[όλα τα- «Αλλοτινά»]

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading Αλλοτινά: «εις την συνεδρίασιν του Συμβουλίου Συνδέσεως Ελλάδος–ΕΟΚ» at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: