[Καλόν είναι ν’ αποφεύγωμεν ·

07/04/2020 § Σχολιάστε

Αλλοτινά.

Της Οικοδεσποίνης: Κοινωνικαί σχέσεις
Διά να εκφράζομεν τας σκέψεις μας όσον το δυνατόν ευκρινώς και συντόμως, πρέπει να συνηθίσωμεν να εκλέγωμεν φράσεις απλάς και σαφεις. Στολισμός της γυναίκας ιδίως είναι η απλότης εις όλα. Καλόν είναι ν’ αποφεύγωμεν και τας εκφράσεις, των οποίων την έννοιαν δεν γνωρίζωμεν ακριβώς. Πρό πάντων ας σκεπτώμεθα πριν ομιλήσωμεν, και ας μην ομιλούμε απλώς και ώς έτυχε. Βεβαίως είναι προτιμότερον να λέγωμεν ολίγα παρά πολλ΄και περιττά. Ο φλύαρος κουράζει τους ακουόντας.
Πρέπει να συνηθίσωμεν να προφέρωμεν ευκρινώς και ευαρέστως· επίσης ν’ αποφεύγωμεν πολύ βραδείαν και πολύ ταχείαν ομιλίαν. Ησύχως ρέουσα γυναικεία φωνή προξενεί εξόχως ευάρεστον εντύπωσιν, ενώ η ασαφλης ομιλία κουράζει τον ακουόντα και γίνεται αφορμή περιττών ερωτήσεων. Πρέπει να ομιλώμεν πάντοτε τόσν βραδέως, ευκρινώς, και με αρμόζοντα τονισμόν, ώστε να γινώμεθα καταληπτοί χωρίς κόπον.
Ομιλούντες ας αποφεύγωμεν περιττάς χειορονομίας. Η στάσις μας ας είνε απροσποίητος και όσον δυνατόν ήσυχος.

*

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Συνεχίζεται.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Καλόν είναι ν’ αποφεύγωμεν · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: