[η νέα κόρη πρέπει να ανασηκωθή παρευθύς ·

14/04/2020 § Σχολιάστε

Αλλοτινά.

διαβάζουμε το προηγούμενο [i]

Της Οικοδεσποίνης: Κοινωνικαί σχέσεις [ii]
– Είνε απρεπές να διακόπτωμεν την ομιλίαν των άλλων με υπερβολικάς εκφράσεις θαυμασμού και επιδοκιμασίας. Εν γένει ας προσπαθούμε να περιορίζωμεν την εκδήλωσιν των εντυπώσεών μας.
– Ας προσπαθούμεν να είμεθα πάντοτε ευγενείς και πρόθυμοι, προ πάντων προς τους πρεσβυτέρους.
– Όταν μας απευθύνη άλλος τον λόγον ονομαστί, οφείλομεν εις ένδειξιν αβρότητος και προθυμίας να απαντήσωμεν λέγοντες και ημείς το όνομά του. Η ξηρά απάντησις «Πώς;» ή «Τί;» δεν είνε ευγενής, και το απλούν «Παρακαλώ» είνε ανεπαρκές.
– Όταν θέλωμεν ν’ απαντήσωμεν με έν απλούν «Μάλιστα» ή «Όχι» προσθέτομεν και το όνομα εκείνου, προς τον οποίον απευθυνόμεθα.
– Δεν αρμόζει οι νεώτεροι να αναλαμβάνουν την διεύθυνσιν της ομιλίας εις κύκλων πρεσβυτέρων.
– Όταν νέα κόρη προσαγορεύεται από πρεσβύτερον ή εν γένει από πρόσωπον υψηλοτέρας περιωπής, ιστάμενον όρθιον, πρέπει να ανασηκωθή παρευθύς και να μην καθίση ή απομακρυνθή εκτός εάν ο ομιλών λάβη θέσιν πλησίον και προσκαλέση την νέαν να καθίση.

*

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Συνεχίζεται.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [η νέα κόρη πρέπει να ανασηκωθή παρευθύς · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: