[Προσέτι η ευπρέπεια απαιτεί να ·

02/05/2020 § Σχολιάστε

Αλλοτινά.

διαβάζουμε τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii]

Τα γεύματα-1
-Πρό πάντων απαιτείται από έκαστον προσκεκλημένον να προσέρχεται καθαρά και κατάλληλα ενδεδυμένος, την ωρισμένην ώραν του φαγητού. Αλλά και χωρίς την παρουσίαν ξένων, τα μέλη της οικογενείας πρέπει να προσέρχωνται εις το φαγητόν ευπρεπώς ενδεδυμένα και κτενισμένα. Προσέτι η ευπρέπεια απαιτεί να πλύνωμεν τα χείρας πρό του γεύματος και μετά το γεύμα, και ει δυνατόν τους οδόντας και το στόμα μετά το φαγητόν.
– Οι φιλοξενούμενοι δεν κάθηνται εις την τράπεζαν πριν υποδειχθή εις αυτούς από τους φιλοξενούντας η θέσις των και προσκληθούν να καθίσουν. Οι νέοι κάθηνται μετά τους πρεσβυτέρους. Εις οικογενειακήν τράπεζαν, όπου έκαστος έχει ωρισμένην θέσιν, περιμένουν να καθίση πρώτη η οικοδέσποινα. Τας θέσεις μας λαμβάνομεν όσον το δυνατόν αθορύβως. Εάν εις οικογενειακόν γελύμα υπάρχουν προσκεκλημένοι, τα νεώτερα μέλη της οικογενείας κάθηνται ταλευταία.
– Αφού καθίσωμεν, ανοίγομεν την πετσέταν και την απλώνομεν εις τα γόνατά μαςανοίγομεν την πετσέταν και την απλώνομεν εις τα γόνατά μας.
– Δεν αρχίζομεν να τρώγωμεν πριν κάμη αρχήν ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα. Πριν αρχίσωμεν κάμνομεν το σημείον του Σταυρού, κατά την ευλαβλή συνήθειαν των πατέρων μας.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Προσέτι η ευπρέπεια απαιτεί να · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: