[πρέπει να αποφεύγωμεν την υπεροπτικήν ανόρθωσιν της κεφαλής ·

07/06/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii]

Εντός της οικίας_1
– Πρέπει να προσπαθούμεν βαδίζοντες ή καθήμενοι να έχωμεν πάντοτε στάσιν όσον το δυνατόν κοσμίαν και αφελή. Νωχελής στάσις του σώματος μαρτυρεί αμεριμνησίαν και νωθρότητα, βλάπτει δε και την υγείαν. Εν τούτοις πρέπει να αποφεύγωμεν την υπεροπτικήν ανόρθωσιν της κεφαλής.
– Αι κινήσεις του σώματος ας είνε ελαφραί και φυσικαί. Ας προσέχωμεν προσέτι κατά των βηματισμόν να μην κινώμεν ασκόπως ολόκληρον το σώμα. Βαδίζοντες στρέφομεν τους πόδας ολίγον προς τα έξω. Πρέπει ν’ αποφεύγωμεν το νωθρόν βάδισμα και να μην ταλαντευώμεθα ή σύροντες επί του εδάφους τους πόδας.
– Άτοπον είνε να στηρίζωμεν τας χείρας επί των πλευρών ή να τας κινούμεν. Αι χειρονομίαι πρέπει να γίνωνται με λεπτότητα και ευλυγισίαν και όχι ορμητικοί. Οι δε κύριοι συνομιλούντες προς κυρίας δεν πρέπει να έχουν τας χείρας εις τα θυλάκια.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [πρέπει να αποφεύγωμεν την υπεροπτικήν ανόρθωσιν της κεφαλής · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: