[Εισερχόμενοι οφείλομεν να κλείωμεν πάσαν θύραν, την οποίαν ευρήκαμεν κλειστήν ·

01/07/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix]

Εντός της οικίας_3
– Όταν κύριος και κυρία ανεβαίνουν κλίμακα, ο κύριος πρέπει να προηγήται.
– Το άνοιγμα και κλείσιμον των θυρών πρέπει να γίνεται όσον το δυνατόν αθορύβως. Το δυνατόν επανειλημμένων κωδώνισμα ή το πολύ δυνατόν κτύπημα της εξωθύρας είνε κακή συνήθεια.
– Εισερχόμενοι οφείλομεν να κλείωμεν πάσαν θύραν, την οποίαν ευρήκαμεν κλειστήν. Εάν έκλεισε με κρότον η θύρα από αμέλειάν μας ή από τον άνεμον, πρέπει να ζητήσωμεν συγγνώμην. Επίσής πρέπει να κλείωμεν με προσοχήν τα θύρας και κατά την αναχώρησιν.
– Διερχόμενοι από δωμάτια πρέπει να προσέχωμεν, ώστε να μη παρασύρωμεν τους τάπητας, ούτε να προσκρούωμεν αδεξίως εις τας θύρας, τα έπιπλα και άλλα αντικείμενα.
– Καθήμενοι εις ανάκλιντρον πρέπει προσέτι να προσέχωμεν να μην μετακινούμεν τα προσκεφάλαια και τα σκεπάσματα.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Εισερχόμενοι οφείλομεν να κλείωμεν πάσαν θύραν, την οποίαν ευρήκαμεν κλειστήν · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: