[Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των ·

29/10/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] –

Επισκέψεις_1

― Υποχρεωτικαί επισκέψεις είνε όσαι επιβάλλονται από την εθιμοτυπίαν, αι συγχαρητήριοι και αι συλληπητήριοι. Εκτός δε τούτου και αι φιλικαί και συγγενικαί επισκέψεις.
― Συνήθεις ώραι επισκέψεων είναι 3-6 μ.μ. εκτός αν ωρίσθη άλλη ώρα μετά προηγουμένην συνεννόησιν. Εις άλλας ώρας επιοσκέψεις γίνονται μόνον μεταξύ συγγενών και φίλων.
― Εις τας επισκέψεις πρέπει πάντοτε να περιποιούμεθα την ενδυμασίαν μας.
― Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των.
― Είνε απρεπές να εισέλθωμεν εις δωμάτιον έστω και φιλικής οικογένειας, εάν αφού κρούσωμεν την θύραν, δεν ακούσωμεν έν ευκρινές «Εμπρός».

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Οι κύριοι ποτέ δεν εισέρχονται εις αίθουσαν κυρίας καπνίζοντες ή φορούντες το επανωφόριόν των · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: