[οφείλομεν να συστήσωμεν πρώτον εις τους παρόντας τον πρεσβύτερον·

15/12/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv] – [v] – [vi] – [vii] – [viii] – [ix] – [x] – [xi] – [x] – [xi] – [xii] – [xiii]

 Επισκέψεις_4
― Η οικοδέσποινα υποδεχόμενη κυρίας κάθηται τελευταία, κυρίους δε πρώτη.
― Συνήθως η οικοδέσποινα συνιστά τους προσερχομένους επισκέπτας προς τους παρόντας, εάν ο αριθμός αυτών είνε περιωρισμένος, εκτός εάν γνωρίζη την ύπαρξιν λόγων καθιστώντων δυσάρεστων την μεταξύ των σχέσιν.
― Κατά την παρουσίασιν συνιστάται πρώτον ο τελευταίος επισκέπτης προς τους παρόντας, εκτός αν ο εισερχόμενος είναι ηλικιωμένος ή κατέχει ύψηλοτέραν κοινωνικήν θεσιν. Τότε οι παρόντες συνιστώνται πρώτοι εις τον εισερχόμενον. Οι νεώτεροι συνιστώνται πάντοτε πρώτοι προς τους πρεσβυτέρους.
― Όταν εισέρχωνται διάφοροι συγχρόνως, οφείλομεν να συστήσωμεν πρώτον εις τους παρόντας τον πρεσβύτερον καθώς και τον ανωτέρας κοινωνικής θέσεως ή τον ιδιαιτέρως αναμενόμενον· αλλά με λεπτότητα, ώστε κανείς εκ των συγχρόνως ελθόντων να μη θεωρηθή προσβεβλημένος.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [οφείλομεν να συστήσωμεν πρώτον εις τους παρόντας τον πρεσβύτερον· at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: