[πρόνοια Άκμπαρ·

18/08/2017 § Σχολιάστε

[ένας αντίπαλος του ύπνου·

17/08/2017 § Σχολιάστε

plaisir: Works of Art [4]

07/08/2017 § Σχολιάστε

Επονείδιστη κι αδούλωτη Νεοελληνική Ποίησις

Αν τυγχάνετε ασυγκράτητος λόγω σφοδροτάτης επιθυμίας να δείτε το εν λόγω έργο τέχνης σε όλο του το Μεγαλείο πατήστε ε δ ώ

Works of Art [1]
Works of Art [2]
Works of Art [3]

[idola theatri·

06/08/2017 § Σχολιάστε