[ο Πειραστής, μέρος I·

17/03/2017 § Σχολιάστε

Ηθική κυβερνώσας Ορθοδοξίας

«Ούτως ο Διάβολος πλήττει την καρδίαν με χαλαρότητα
και την διάνοιαν με ανίαν κατά την προσευχήν»

«Ουκ έστιν ημίν η πάλη προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου προς τα πνευματικά της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» [Εφεσ. 6, 12].

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εις τα καρδίας πολλών η παρουσία του Διαβόλου εκδηλώνεται με εν είδος πνευματικής χαλαρότητος, ατονίας και ραθυμίας προς παν καλόν και ωφέλιμον έργον, ιδιαιτέρως δε προς έργα πίστεως και ευσεβείας, τα οποία απαιτούν προσοχήν και νηφαλιότητα καρδίας, και προς παν πνευματικόν έργον γενικώς. Ούτως ο Διάβολος πλήττει την καρδίαν με χαλαρότητα και την διάνοιαν με ανίαν κατά την προσευχήν, με ψυχρότητα και οκνηρίαν, όταν είναι ανάγκη να κάμωμεν το καλόν -π.χ. να ευσπλαγχνισθώμεν όσους πάσχουν, να βοηθήσωμεν όσους είναι λυπημένοι, να διδάξωμεν τους αμαθείς, να οδηγήσωμεν τους πλανωμένους και κακούς εις το δρόμον της αληθείας.

[Ιωάννου, πρωθιερέως της Κροστάνδης, Η Εν Χριστώ ζωή, εκδόσεις Παπαδημητρίου, Τρίτη έκδοση 1948]

φωτογραφία: Scott Nevins Memorial «Children in the monastery from the scandal of Keratea»

Συνεχίζεται

[Governing Orthodoxy]

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [ο Πειραστής, μέρος I· at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: