[περί δυσαρέστων υποθέσεων εις τόπους ευθυμίας·

05/05/2017 § Σχολιάστε

Το να δακτυλοδεικτούμεν είναι πάντοτε απρεπές.

Ας αποφεύγωμεν να φαινώμεθα άθυμοι ή και σκυθρωποί ομιλούντες περί δυσαρέστων υποθέσεων εις τόπους ευθυμίας και εις συναναστροφάς εν γένει…

Εις επισήμους συναθροίσεις χαράς ή πένθους, εις συναυλίας, εις διαλέξεις κλπ., πρέπει ν’ αποφεύγωμεν τας ομιλίας και εν γένει πάν ό,τι δύναται να ταράξη την προσοχήν των παρευρισκομένων. Εάν γνώριμος παρακαθήμενος μας απευθύνη ερώτησιν, είμεθα δικαιολογημέναι αναβάλλοντες την απάντησιν μέχρι του προσεχούς διαλείμματος.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [περί δυσαρέστων υποθέσεων εις τόπους ευθυμίας· at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: