[Ας προσέχωμεν λαμβάνοντες τα φαγητά να μη ρυπαίνωμεν το τραπεζομάνδηλον ·

15/05/2020 § Σχολιάστε

τα προηγούμενα [i] – [ii] – [iii] – [iv]

Τα γεύματα-2
– Είναι ατοπώτατον ν’ απλώνη ο τρώγων τα ιδικά του μαχαιροπήρουνα εις το προσφερόμενον φαγητόν, καθώς και εις το άλας και εις τα λoιπά σαλατικά· μεταχειριζόμεθα προς τούτο τα ωρισμένα μαχαιροπήρουνα, τα οποία θέτομεν πάλιν εις την θέσιν των.
– Εάν επιθυμούμεν το έν ή το άλλο φαγητόν, εκφράζομεν την επιθυμίαν μας, και ευχαριστούμεν συντόμως και ευγενώς δι’ εκάστην υπηρεσίαν.
– Ας προσέχωμεν λαμβάνοντες τα φαγητά να μη ρυπαίνωμεν το τραπεζομάνδηλον, τα ενδύματά μας και τους παρακαθήμενους.
– Εκ των προσφερομένων φαγητών δεν αρμόζει να εκλέγωμεν· λαμβάνομεν δέ εις το πινάκιον ημείς με μέτρον. Εις τα γεύματα επιτρέπεται να μη παίρνωμεν από όλα τα προσφερόμενα φαγητά, αλλ’ όσον πάρωμεν δεν αρμόζει να το αφίνωμεν ατελείωτον εις το πινάκιόν μας.

*

Συνεχίζεται 

[Οδηγός της Οικοδεσποίνης, ετυπώθη τω 1930, Κεντρικήν πώλησις: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Σιδέρη ―Εν Αθήναις, Οδός Σταδίου 52.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Ας προσέχωμεν λαμβάνοντες τα φαγητά να μη ρυπαίνωμεν το τραπεζομάνδηλον · at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: