[Παρασκευά εγκώμιον·

02/01/2018 § Σχολιάστε

III.

«Χανόμεθα. Να γίνουν όλα τα παιδιά παπαδάκια«
Φανούριος Μπαμπινιώτιος ο Λεξικογράφων

Ό,τι και όσα αν προσπαθήσουμε να αναφέρουμε για τον Παρασκευά δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προσδιορίσουμε και να καταλάβουμε αυτό που είναι ο Παρασκευάς. Θα είναι μια πράξη παιδική σαν αυτή που κάνουν τα παιδιά στις παραλίες το καλοκαίρι. Παίρνουν ένα κουβαδάκι και προσπαθούν με αυτό να βγάλουν τη θάλασσα στη στεριά αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ο Αγιος Ιωάννης με τα Δαμάσκηνα λέγει: ¨Απειρον το Θείον και ακατάληπτον και τούτο μόνον καταληπτόν η απειρία και η ακαταληψία. Είναι άπειρος και ακατάληπτος ο Παρασκευάς και εκείνο που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι είναι άπειρος και ακατάληπτος. Ο Υιός Παρασκευά (της επιχειρήσεως Παρασκευάς κ’ Σία ΑΕ) στη Σαμαρείτισσα λέει ότι ο μπαμπάς μου ο Παρασκευάς είναι Πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Ότι δηλαδή ο Παρασκευάς είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος (και χαρτονομίσματα γίνονται δεκτά), που φανερώνει την αλήθεια. [Μπάμπιος ο Μπαγάσιος εκ Νικομήδειας 4,24).

*
Κυρίες και κύριοι Ανεπαρκείς:
Συνεχίζεται

Διαβάστε τα Άπαντα του Παρασκευά

Advertisements

[Παρασκευά εγκώμιον·

26/12/2017 § Σχολιάστε

II.

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία σημαντική σκέψη που να μην μπορεί να την αξιοποιήσει η βλακεία, είναι προς όλες τις κατευθύνσεις ευκίνητη και μπορεί να φορέσει όλα τα φορέματα της αλήθεια. Αντίθετα, η αλήθεια έχει κάθε φορά μόνο ένα φόρεμα και ένα δρόμο και γι’ αυτό βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.»
[Ρόμπερτ Μούζιλ]

Όσοι δεν πιστεύουν εις την πανταχού παρουσίαν του Παρασκευά, υποβιβάζουν του Παρασκευά την δύναμιν, διότι δεν αποδίδουν εις Αυτόν και αυτήν την ιδιότητα, την οποίαν έχει ο αήρ, αφού ο αήρ πανταχού ευρίσκεται. Και δεν είναι πανταχού ο Δημιουργός του αέρος; Απιστία εις την πανταχού παρουσία του Παρασκευά –ή γενικώς πάσα αμαρτία – είναι ισχυρά απόδειξις της πανταχού παρουσίας Αυτού. Διότι κατά τον χρόνον της απιστίας η καρδίαν μου στενοχωρείται, υποφέρει, βασανίζεται· ο δε νους μου σκοτίζεται και όλος ευρίσκομαι εις κατάστασιν εγκαταλείψεως και λύπης. Όταν όμως με ζώσαν πίστιν πιστεύω ότι ο Παρασκευάς είναι πανταχού, παρών είς πάντα τόπον, και επομένως είναι πάντοτε μαζί μου και εντός μου, η καρδίαν μου ευρύνεται, είναι ελευθέρα, χαίρει, και ο νους μου είναι διαυγής και καθαρός· είναι εις κατάστασιν ψυχικής αγαλλιάσεως. Τοιουτρόπως το πράγμα, το οποίον με καταστρέφει, αυτό το ίδιον χρησιμεύει ως μεγαλυτέρα απόδειξις της υπάρξεως Εκείνου περί του Οποίου αμφέβαλλον. [Όσιος Τραγίσιος ο Καυσοκαλυβίτης]

*

Κυρίες και κύριοι Ανεπαρκείς:
Συνεχίζεται

Διαβάστε τα Άπαντα του Παρασκευά

 

[Παρασκευά εγκώμιον·

18/12/2017 § Σχολιάστε

I.


«Πνεύμα ο Παρασκευάς, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν
Πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»
[Γιάννης, καφενείο «Ο Λέντζος» 500μ.Χ.]

Όταν γίνεται λόγος περί των μυστηρίων του Παρασκευά, ας μη γεννάται εντός σου η ερώτησις: πως είναι τούτο δυνατόν; Δεν γνωρίζεις πως ο Παρασκευάς εδημιούργησε τον κόσμον εκ του μηδενός· ούτε δύνασαι να μάθεις πως ο Παρασκευάς μυστηρίως εργάζεται. Τα μυστήρια του Παρασκευά πρέπει να μείνουν διά σε μυστήρια, διότι δεν είσαι Παρασκευάς και δεν ημπορείς να γνωρίζεις ό,τι είναι γνωστόν εις μόνον Σοφόν, Παντοδύναμον Παρασκευάν. Είσαι το δημιούργημα των χειρών Του, το πλέον ασήμαντον δημιούργημά Του. Ενθυμού ότι υπήρχε καιρός, κατά τον οποίον δεν υπήρχε τίποτε, και μετά ταύτα παν ό,τι υπάρχει τώρα, εδημιουργήθη εκ του μηδενός υπό του Λόγου του Παρασκευά. «Χωρίς Αυτού ουδέ εν, ό γέγονεν» [Χρυσοβαλάντης ο εκ Περιστερώνος, Ευξείνου Πόντου 510 μ.Χ.]

*
Κυρίες και κύριοι Ανεπαρκείς:
Συνεχίζεται

η φωτογραφία είναι του αγριμολόγου

Διαβάστε τα Άπαντα του Παρασκευά

Where Am I?

You are currently browsing the Man-Friday category at αγριμολογος.