ε, ψιτ…

02/02/2016 § Σχολιάστε

church-state1_2.2.15

©Δημήτρης Χαντζόπουλος

©Δημήτρης Χαντζόπουλος

«Είπατέ του ότι ο Θεός, που κυβερνά την ζωήν μας, μας αφίνει πολλαίς φοραίς να ασθενώμεν και να υποφέρωμεν, ακριβώς διότι μας αγαπά. Θέλει να αφήσωμεν πάσαν κακίαν, να διορθώσωμεν περισσότερον τον βίο μας, να ακολουθήσωμεν με περισσοτέραν επιμέλειαν τον δρόμον των εντολών Του. Δια τούτο, ενθαρρύνατε τα παιδιά σας να ζητούν εις πάσαν ασθένειαν την βοήθειαν του Θεού. Διδάξατέ τα να ελπίζουν εις τον Θεόν περισσότερον, παρά εις τους ιατρούς και τα φάρμακα. Η αθώα πίστις και προσευχή του μικρού ειμπορεί να ελκύσει την χάριν του Θεού περισσότερον από τας προσευχάς των μεγάλων και να φέρη το αγαθόν αποτέλεσμα, δια το οποίον ίσως οι ιατροί ήσαν απηλπισμένοι.» [Η Χριστιανική Ανατροφή, Αδελφότης θεολόγων Η «Ζωή» -1940]

***

[όλα κατηγορίας «my ass«]

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading ε, ψιτ… at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: