[παλαιοεγκέφαλος και νεοεγκέφαλος

02/04/2020 § Σχολιάστε

[✻] Ο εγκέφαλος αποτελείται από τον παλαιοεγκέφαλον και τον νεοεγκέφαλον. Ο παλαιοεγκέφαλος καταλαμβάνει επί των ζώων μέγα μέρος του εγκέφαλου και δη επί τοσούτος μεγαλύτερον όσον το ζώον ανήκει εις μικροτέραν ζωολογικήν κλίμακα. Όσον δε ανερχόμεθα την ζωολογικήν κλίμακα, επί τοσούτον περισσότερον μεγεθύνεται ο νεοεγκέφαλος. Συμβαίνει δε τούτο διότι τα μεν κατώτερα ζώα προς διαβίωσιν αυτών δεν χρειάζονται πολλάς ποικίλας εργασίας. Ο εγκέφαλος αυτών παραμένει άνευ εξελίξεως.
Εις στο σ π α ν ι ό τ α τ ο ν είδος, αυτό του ανθρώπου, η εξέλιξις του εγκεφάλου (νεοεγκεφάλου) καταλαμβάνει την ανωτάτην βαθμίδα της εξελίξεως.

Advertisement

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [παλαιοεγκέφαλος και νεοεγκέφαλος at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: