[Σ ο κ : Αήττητος μητροπολίτης στέλνει γελοιογράφους στην ανεργία

13/04/2017 § Σχολιάστε

Ελληνορθόδοξη ποίηση
(διά την αποφυγήν πλήξεως)

ΚΛΙΚ εις την Εικόνα δια πανοραμικήν άποψιν

Ο Ερντογάν οσονούπω βαφτίζεται ορθόδοξος

Μεταξύ άλλων ο Αήττητος προτρέπει τον Ερντογάν, επιτέλους, να βαφτιστεί ορθόδοξος:

«Ἐπειδή, λοιπόν, Ἐξοχώτατε, ὁ θάνατος εἶναι ἄδηλος καί ἐπειδή, σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελικό λόγο, «οὐκ οἴδατε τήν ὥραν οὐδέ τήν στιγμήν τοῦ θανάτου», ἐξαιτίας αὐτοῦ Σᾶς προτρέπουμε καί Σᾶς συμβουλεύουμε νά σπεύσετε νά ἔλθετε στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προτοῦ ἔλθει τό τέλος τῆς ἐπιγείου ζωῆς Σας. Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός Σᾶς δέχεται μέ ἀνοικτές ἀγκάλες! Χαρά θά γίνει καί στή γῆ ἀπό τούς Ὀρθοδόξους, χαρά θά γίνει καί στούς Οὐρανούς ἀπό τούς Ἀγγέλους γιά τήν εἴσοδό Σας στήν μοναδική καί ἀληθινή Ἐκκλησία! Δράμετε καί προφθάστε νά εἰσέλθετε στόν θεῖο νυμφῶνα πρίν κλείσει ἡ θύρα καί στερηθεῖτε τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας.

Σέ ἀντίθετη περίπτωση, δυστυχῶς, θά καταταγεῖτε Ἐσεῖς, ἡ οἰκογένειά Σας καί ὁ λαός Σας στόν ἴδιο χῶρο, ὅπου βρίσκονται ὁ Ἀλλάχ, ὁ Μωάμεθ καί οἱ ἀκόλουθοί τους, δηλ. στόν τόπο τῆς βασάνου, τῆς αἰωνίου καί ἀτελευτήτου κολάσεως.

Εὐχόμαστε ἡ ἄκτιστος Θεία Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά φωτίσει τόν νοῦ Σας, νά Σᾶς ἐνισχύσει καί νά Σᾶς ἐνδυναμώσει, γιά νά ἀποτινάξετε καί νά ἀποσκορακίσετε τόν ὕπνο τῆς πλάνης καί τῆς ραθυμίας καί νά προσέλθετε στίς ἀγκάλες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.»

Μετά τιμῆς, σεβασμοῦ καί
εἰλικρινοῦς ἀδελφικῆς ἀγάπης
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Διαβάστε όλη η επιστολή του Αήττητου —>

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading [Σ ο κ : Αήττητος μητροπολίτης στέλνει γελοιογράφους στην ανεργία at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: