του σηκώθηκε

11/10/2015 § Σχολιάστε

post11.10.15

«Πλην δε τούτων γελοίον ενόμιζεν ο καλός Επίσκοπος το να πιστεύωμεν, ότι ο Ύψιστος υπηγόρευσεν εις τους Προφήτας κατά λέξιν τας Γραφάς, ως ο Άγγελος τα αποφθέγματα εις τον όνον του Βαλαάμ· απέτρεπε τους πιστούς από των προσκυνήσεων, τα δε ελέη αυτών διέταττε να δίδωνται εις τους πτωχούς και ουχί εις τας εκκλησίας, αμαρτίαν νομίζων, ενώ τοσούτοι πένητες στερούνται χαλκού προς αγοράν άρτου, να δίδηται χρυσός εις τους ιερείς, ίνα ανάπτωσι κηρία εν πλήρει μεσημβρία ή κοσμώσι και αυτού τα είδωλα των ναών· ή των παλλακίδων των τα στήθη.»

[Από Η Πάπισσα Ιωάννα του Εμμανουήλ Ροΐδη]

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

What’s this?

You are currently reading του σηκώθηκε at αγριμολογος.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: